ไขข้อสงสัย เมื่อคุณแม่เลี้ยงเดียวไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร

ปัจจุบัน “คุณแม่เลี้ยงเดียว” เพิ่มจำนวนมากขึ้น การที่ต้องเผชิญปัญหาการเลี้ยงลูกคนเพียงลำพังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และยังต้องเจอกับปัญหาชื่อบิดาในใบแจ้งเกิด การรับรองบุตรของบิดา วันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาการรับรองบุตรกัน

แม่เลี้ยงเดี่ยว แจ้งเกิดประสงค์ไม่ระบุชื่อบิดาได้หรือไม่? 

เมื่อคุณแม่ต้องการแจ้งเกิดโดยประสงค์ “ไม่ระบุชื่อบิดา” ในใบเกิดของลูก จะต้องใช้เอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่ ระบุว่า “ขอยืนยันว่าไม่ระบุชื่อบิดาในการแจ้งเกิด” หลังจากนั้นจึงนำชื่อเด็กไปย้ายเข้าทะเบียนบ้าน เมื่อไม่ระบุชื่อบิดา เด็กจึงต้องใช้นามสกุลของมารดา แต่หากภายหลังต้องการระบุชื่อบิดา ทางเจ้าหน้าที่จะร้องขอเอกสารการตรวจ DNA จากสถาบันที่เชื่อถือได้มาประกอบ หรือขอเอกสารคำพิพากษาจากศาลที่ระบุให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ 

หากพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ลูกต้องใช้นามสกุลใคร 

ในกรณีที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ และคลอดบุตร แต่ไม่มีผู้รับรองเป็นบิดาของบุตร สามารถแจ้งเกิดโดยไม่ระบุชื่อบิดาไว้ และให้เด็กใช้นามสกุลของแม่ได้ ฉะนั้นในใบสูติบัตรก็จะเว้นว่างไว้ ไม่ปรากฏชื่อบิดา 

แต่ในอนาคต สามารถจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อเพิ่มชื่อบิดาได้ แต่ต้องเป็นบิดาที่แท้จริงเท่านั้น หากใช้ชื่อผู้อื่นเป็นบิดาเพื่อแก้ชื่อบิดาในสูติบัตร (ใบเกิด) ภายหลัง นายทะเบียนจะแก้ไขรายการไม่ได้ และจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แจ้งเกิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และยกเลิกสูติบัตรฉบับนั้น แล้วแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งเกิดไปแจ้งเกิดใหม่ต่อนายทะเบียน 

หากคุณพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร สิทธิในตัวบุตรตกที่ใคร 

กรณีลูกเกิดมาในครอบครัวที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน พ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตร ลูกจึงจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ แต่หากไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ลูกก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝ่ายเดียว 

จดทะเบียนรับรองบุตรภายหลังแจ้งเกิด 

การจดทะเบียนรับรองบุตรภายหลังจากการแจ้งเกิดนั้นทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากมารดา และเด็ก เมื่อเด็กยังเป็นผู้เยาว์ ยังตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ว่ายินยอมหรือไม่ ต้องยื่นร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรไปแสดงโดยสรุปแล้วเมื่อการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หากไม่สามารถใส่ชื่อบิดาในใบเกิดไว้ ก็เว้นว่างไว้ดีกว่าหาชื่อคนอื่นมาใส่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีว่าแจ้งความเท็จได้ในภายหลัง 

สำหรับครอบครับที่คุณพ่อคุณแม่ไม่จดทะเบียนสมรสหรือแยกกันอยู่ สิทธิ์ในตัวบุตรจะเป็นของคุณแม่แต่เพียงผู้เดียว แต่หากคุณพ่อต้องการมีสิทธิ์ในตัวบุตรต้องทำจดรับรองบุตรให้เรียบร้อย