ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ คืออะไร ดีอย่างไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ ของลูกได้เยอะแยะมากมาย โดยนิ้วทั้ง 10 นิ้ว ก็ยังมีส่วนต่อการแสดงออกของเด็กด้วย ซึ่งในปัจจุบันพ่อแม่สามารถดูลายนิ้วมือของลูกผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีผลวิเคราะห์น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยให้รู้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการความเก่งพรสวรรค์ในด้านนั้น ๆ และช่วยให้เข้าใจลูกมากขึ้น

ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ คืออะไร

ลายที่อยู่บนนิ้วมือเด็กจะเริ่มมี และพัฒนาพร้อมกับสมองของเด็กตั้งแต่ตั้งท้องได้เพียง 13-24 สัปดาห์ เมื่อเกิดขึ้นจะติดตัวไปตลอดชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเปรียบได้ว่าเป็นเสมือนศูนย์บัญชาการทั้งหมดของความเป็นตัวตนในบุคคลนั้น ๆ ซึ่งลายนี้เมื่อเกิดขึ้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตรหัสลับประจำตัวที่ธรรมชาติมอบให้ ซึ่งรหัสนี้สามารถบ่งบอกถึงความถนัด ความสนใจ พรสวรรค์ที่มี ความสามารถในการเรียนรู้ อารมณ์ ความฉลาด ความคิด เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

แต่ในผู้ใหญ่ก็สามารถจะตรวจได้เช่นกัน โดยจะเป็นการตรวจเพื่อหาแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วจากพรสวรรค์ที่มี

การวิเคราะห์ ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ ในด้านใดบ้าง

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนจะทำให้เข้าใจการทำงานของสมองแต่ละส่วนโดยจะมีเรื่องหลัก ๆ ดังนี้

ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปในขั้นพื้นฐาน

 • แรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจ ที่เคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้อยากทำในสิ่งที่สนใจ
 • เป็นการบอกแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ว่าควรส่งเสริมในด้านไหน
 • บอกถึงศักยภาพ ความรวดเร็วในการเรียนรู้ หรือการทำงาน
 • บอกเกี่ยวกับ ทฤษฎีพหุปัญญา คือ ความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลายด้าน หลายมุม
 • บอก 15 กิจกรรมที่เหมาะสม ตามค่าศักยภาพ แดงโดยกราฟ
 • บอกผลวิเคราะห์ 36 แนวทางอาชีพที่เหมาะสม และควรทำตามค่าศักยภาพ

ความเกี่ยวโยง ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ กับสมอง

ความเกี่ยวโยง ลายนิ้วมือกับสมองคือ ลายนิ้วมือข้างซ้ายจะเกี่ยวโยงกับสมองซีกขวา ส่วนลายนิ้วมือขวาจะเกี่ยวโยงกับสมองซีกซ้าย ทำให้ลายบนนิ้วบ่งบอกเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • นิ้วโป้ง – บกถึงด้านพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ และการแสดงออก
 • นิ้วชี้ – บ่งบอกถึงความคิด
 • นิ้วกลาง – บอกทางด้านร่างกาย เช่นการเคลื่อนไหว หรือการคุมคุมสรีระร่างกาย
 • นิ้วนาง – บอกทักษะทางด้านการฟัง การได้ยิน
 • นิ้วก้อย – บอกทักษะทางด้านการมองเห็น

ซึ่ง ลายนิ้วมือบอกพรสวรรค์ ก็จะมีลายรูปแบบต่าง ๆ จำแนกออกไปซึ่งหากใครต้องการดูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ก็ต้องไปสถานบริการที่มีอุปกรณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะเป็นการอ้างอิงความสามารถพรสวรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็เป็นการหาแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว