ศิลปะยุคเรอเนซองส์ มีลักษณะเด่นด้านใด

หนึ่งในยุคของโลกศิลปะที่สร้างผลงานต่าง ๆ เอาไว้ให้คนภายหลังได้ชื่นชมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากให้พูดถึงศิลปะที่ทุกคนชื่อชอบ น่าจะมี ศิลปะยุคเรอเนซองส์ อย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา โดยที่จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นช่วง ศตวรรษที่ 14 จนถึง ศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการระลึกถึงศิลปะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยกรีกโรมัน ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในยุคของทองศิลปะ ที่เป็นยุคศิลปะคลาสสิก ที่ได้นำเอามาฟื้นฟูใหม่ เพื่อที่จะเน้นไปในเรื่องของความสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของแต่ละคน ซึ่งจุดนี้จะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ทำให้ ศิลปะยุคเรอเนซองส์ ได้รับความนิยมในเหล่าศิลปะทั่วโลก ให้ความสนใจนั่นเอง

และเพื่อที่จะเน้นไปที่เรื่องราวต่าง ๆ ของความสำคัญที่เกิดขึ้น ก็เพื่อเป็นการเน้นไปที่ลักษณะภายนอกของมนุษย์ และธรรมชาติ ที่ถูกจัดให้เป็นศิลปะขั้นสูง ที่ได้แบบอย่างมาจากในยุคสมัยกรีก และโรมัน โดยที่นำเอากลับมาสร้างสรรค์ใหม่แทบทั้งหมด และรวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่มีประตู และหน้าต่าง ที่มีจำนวนที่มากขึ้น โดยที่จะประดับตกต่างภายในด้วยภาพจิตกรรม และปาติมากรรมต่าง ๆ ที่หรูหรา และสง่างาม

สำหรับสถาปัตยกรรมในยุคเรอเนซองส์ ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก ได้แก่ มหาวิหารเซนจ์ปีเตอร์ ในกรุงโรม โดยที่สถาปัตยกรรมแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ ที่เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่เป็นการร่วมมือกันในการออกแบบจากศิลปินหลาย ๆ ที่มาช่วยกันออกแบบการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างด้วยตัวเอง อย่างเช่น โดนาโด บรามันโด (Donato Bramante) ราฟาเอล (Raphel) ไมเคิล แองเจลโล (Michel Angelo) และ โจวันนิ เบอร์นินี (Giovanni Bernini)

ศิลปินในสมัยนั้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของความงามตามธรรมชาติ โดยที่ผลงานส่วนใหญ่นั้นได้รับอิทธิพลในการก่อสร้างส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดมนุษยนิยม โดยที่จะมีเทคนิคต่าง ๆ ๆที่นำเอามาใช้ในการวาด หรือสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมาโดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักกายวิภาค และหลักการเขียนภาพทัศนีย์วิทยา เพื่อที่จะมอบมุมมองสะท้อนถึงภาพของชีวิต สังคม ศาสนา และวัตนธรรม แต่ถ้าหากเป็นงานประติมากรรม ก็จะมีมิติที่ดูโดดเด่น โดยที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการเน้นไปที่การเล่นแสง และเงา ซึ่งจะทำให้เกิดความสมจริงเป็นอย่างมาก แถมยังสร้างระยะลึกตื้นได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่รูปแบบต่าง ๆ ของลักษณะของมนุษย์ และรวมไปถึงสัตว์ นั่นเอง