รีโมทรถยนต์ มีปัญหาควรทำอย่างไรดี วิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหาการใช้รถที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ รีโมทรถยนต์ ที่เป็นอุปกรณ์หลักในรถรุ่นใหม่ที่มีไว้เปิด ปิด ล็อกประตู ทำให้การใช้รถมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่รีโมทก็มักจะรวนเช่น กดไม่ติด ไม่ทำงาน หรือทำงานเพี้ยน ๆ รวมไปถึงรถสตาร์ทไม่ติด เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมากหลาย ๆ คนก็มักจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดี แต่บอกเลยว่าสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองได้แบบไม่ยากนัก ซึ่งเราก็นำวิธีแก้ไขรีโมทอาการต่าง ๆ มาแนะนำกันดังต่อไปนี้

วิธีแก้ไขปัญหา รีโมทรถยนต์ เบื้องต้น

กดรีโมทแล้วไม่มีเสียงสัญญาณใด ๆ ตอบรับ

หากกดรีโมทแล้วไม่มีเสียง ไฟเลี้ยวไม่กะพริบ ไม่มีสัญญาณใด ๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์อาจจะหมดควรแก้ไขด้วยการจัมพ์ไฟ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในอีกกรณีหนึ่งหากไม่มีสัญญาณตอบรับใด ๆ แต่มีเสียงจากระบบสัญญาณกันขโมย และสตาร์ทรถไม่ติดเป็นไปได้ถ่านของรีโมทอาจจะหมดหรือเสีย การแก้ไขก็คือให้ยกเลิกสัญญาณกันขโมยหลังจากนั้นให้บิดกุญแจรถไปที่สวิตช์ ON แล้วกดสวิตช์รีเซตค้างเอาไว้จนสัญญาณกันขโมยจะหยุด

กด รีโมทรถยนต์ มีเสียงสัญญาณตอบรับ แต่สตาร์ทรถไม่ติด

หากกดรีโมทแล้วมีสัญญาณตอบรับ ไฟเลี้ยวกะพริบแต่สตาร์ทรถไม่ติด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์มีปัญหา ให้ตรวจสอบระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ให้แน่ชัด แต่หากกดรีโมทแล้วมีสัญญาณต่าง ๆ ตอบรับแต่ประตูไม่ปลดล็อก เป็นไปได้ว่าประตูรถเสียควรเรียกช่างมาซ่อมแล้วนำรถยนต์ไปเข้าศูนย์เพื่อเช็กให้ละเอียดอีกครั้ง

กด รีโมทรถยนต์ เพื่อล็อกรถแต่สัญญาณดันขโมยดัง

ในกรณีนี้สาเหตุคือปิดประตูรถไม่สนิท การแก้ไขก็ให้ไปดูประตูรถว่าบานไหนปิดไม่สนิทแล้วก็ปิดอีกครั้ง แต่หากแก้ไขแล้วสัญญาณกันขโมยยังดังอยู่ โดยมีไฟเบรกค้างไว้ให้ซ่อมสวิตช์ไฟเบรกหรือเปลี่ยนไฟเบรก

 กด รีโมทรถยนต์ ล็อกรถในขณะที่มีรถวิ่งผ่านแล้วเกิดสัญญาณกันขโมยดัง

ในกรณีให้ใช้วิธีล็อกรถแบบเงียบ เพื่อให้เสียงหยุดลงโดยสัญญาณกันขโมยยังทำงานปกติ หลังจากนั้นให้ไปปรับตั้งตัวช็อกเซนเซอร์ โดยหมุนปุ่มที่อยู่ด้านบนตัวช็อคเซ็นเซอร์ในลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา

หากใครมีปัญหา รีโมทรถยนต์ อย่างที่กล่าวมาสามารถนำไปใช้ได้เลย แต่หากแก้ไขทั้งการเปลี่ยนถ่านรีโมทหรือทำตามคำแนะนำต่าง ๆ แล้วก็ยังแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ก็ควรให้ช่างมาซ่อม หรือนำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็กจะดีที่สุด