บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง

หนึ่งในเอกสารที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ บัตรประจำตัวประชาชน ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่มีคามสำคัญ ที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องพกติดตัวไว้ควบคู่กับบัตรต่างๆ เพื่อที่จะนำเอามาใช้เพื่อเป็นการพิสูจน์ และยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมาย เมื่อต้องทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ ในการติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน

โดยที่ในปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 ที่ผ่านมานั้น ประชาชนทุกครสามารถที่จะแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการแสดงตัวตนแทนการใช้บัตรประจำตัวได้อย่างสะดวกสบายได้นั่นเอง เพราะเนื่องจากได้มีการประกาศผลบังคับใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา 14 ที่ว่า “ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้”

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานี้ ก็จะมอบความสะดวกสบาย ให้กับการใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น เพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่า ยิ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากเท่าไหร่ ที่ถ้าหากสูญหาย หรือชำรุด ก็อาจจะทำให้การออกเอกสารใหม่มีความยุงยาก เพราะฉะนั้น ถ้าหากการนำเอาบัตรประชาชนดิจิทัลมาใช้งาน ก็จะทำให้ทุกคนสามารถออกจากบ้าน ไปติดต่อดำเนินการต่าง ๆ ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น เพราะเพียงแค่คุณเปิดโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน เปิดข้อมูลของบัตรประชาชนดิจิทัลมาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตร โดยสามารถทำผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

การพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) คืออะไร

สำหรับการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วยวิธีการยืนยันผ่านระบบ บัตรประชาชนดิจิทัลนั้น ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะนำเอามาเชื่อมต่อเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ที่เป็นข้อมูลตรง ที่ส่งมาจากทุกภาค เอาเข้ามาร่วมเอาไว้ด้วยกันภายในบัตรประชาชนดิจิทัล แทนรูปแบบการใช้งานของระบบเดิม ที่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้า และแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ ถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ที่เกิดขึ้นมาภายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกซน ที่จะมองความสะดวก สบาย ที่สามารถทำธุระต่าง ๆ ที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ การนำเอาบัตรประชาชนดิจิทัลมาใช้งาน ยังสามารถลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งจะทำให้การใช้งานในรูปแบบเดิม ๆ นั้น จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะต้องปรับตัว โดยที่วิธีดังกล่าว ยังมีข้อดีในการตอบสนองจากการใช้งานจริง ที่เป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากัน หรือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมได้นั่นเอง